Klassisk fotogravyr
Här ligger plåtarna med gelatinvävnaden på tork över natt.

 

Klassisk Fotogravyr

En höst anmälde jag mig till en kurs i klassisk fotogravyr vid Grafikens Hus i Mariefred. Huvudsakligen var att jag ville veta vad det egentligen innebar och jämföra med fotopolymertekniken.

Alla kursdeltagarna hade i förväg skickat in en bild till kursledarna som de bearbetade till ett digitalt original i gråskala som sedan överfördes till en transparent film. Detta gjorde de för att spara några moment eftersom själva förfarandet av fotogravyr tar en hel del tid i anspråk. Det visste jag redan innan jag anmälde mig till kursen.

Primärt började vi med att skära till en färdigproducerad gelatinvävnad (Autotype 35) cirka 3 cm större än själva bildytan, som sedan lades upp på en avfettad plexiglasskiva.

Sedan ska gelatinet göras ljuskänsligt via olika bad 10 -12 grader i tre minuter med 3,5 % lösning av potassium dichromate (obs! farligt att inandas samt undvik kroppskontakt). Viktigt med mask och handskar!

Efter badet torkas gelatinvävnaden med roterande rörelser mot en fläkt var 30:e minut. När tre timmar har passerat var det dags att dra loss vävnaden från den avfettade plexiglasskivan, och gelatinet som nu är ljuskänsligt ska förvaras mörkt och svalt – gärna i en frys.

Under tiden kan man skära, slipa, avfetta samt rengöra den kopparplåt som ska användas till bilden.Vid nästa moment – förbereder man olika skålar med ättiksprit för framkallning och för att låta gelatinet fastna på kopparplåten.
Själva exponeringen sker i en belysningsbox och efter cirka en kvarts framkallning i de olika baden, börjar bilden så sakteliga framträda på plåten. Vi får dock vänta ytterligare – plåten med den framkallade och överförda bilden bör torka helst över natten – innan vi kan börja etsa.

I etsrummet. De olika etsbaden.

Etsningen – den mest intressantaste och spännande delen i hela kursen.

Sju olika bad med järnklorid, den starkaste 45 grader Bé (Baumé) och ned i varierade grader till 37 grader Bé. Man doppar alltså plåten i de olika baden med början av den starkaste – 45 grader i tre minuter, sedan 44 Bé följt av 42, tillbaka till 45 och 12 min i 43 grader osv. Hela tiden måste man iaktta plåten och vara på sin vakt. Ibland måste man stanna av eller snabba upp bitningen. Kanske ska tilläggas att plåtens baksida bör skyddas, vanlig bredtejp fungerar bra (precis som vid vanligt etsningsförfarande).

Sista momentet – tryckningen sker som vilket annat djuptryck som helst – med infärgning av plåt och avtorkning av överflödig färg, innan man kan trycka på fuktat papper (rekommenderat från 250 – 300 gram).

Vad som däremot är viktigt och som skiljer sig lite från vanligt är den ökade styrkan i pressen jämfört med andra djuptryck.

Litteratur: Photogravure Demystifying the Process av Marlene MacCalum och David Morrish, som också var de som ledde kursen.

Mitt tryck fotogravyr

Bilden visar mitt tryck i klassisk fotogravyr.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.